صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تاريخ گذارى آيات قرآن از نگاه ريچارد بل و آية الله معرفت
نویسنده : اسكندرلو، محمّدجواد
نام نشريه : قرآن و مستشرقان
شماره نشريه: 1
شماره صفحه: 71-98
تاريخ انتشار: 1385-12-28
کد مقاله: 434
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسى مراحل سه گانه جمع قرآن از ديدگاه ريچارد بل و مرحوم آية الله معرفت و نيز نقد و ردّ ديدگاه هاى «ريجارد بل» در تاريخ گذارى آيات و سوره ها مى باشد.مؤلف در ابتداى مقاله به معرفى تنى چند از مستشرقان و وجه تمايز روش «بل» با آنان پرداخته و نيز كتاب وى تحت عنوان «مقدمه قرآن» و هشت فصل آن را توضيح مى دهد. سپس نظر بل در مورد سه مرحله اى بودن جمع قرآن را بيان كرده و هر يك از اين مراحل را شرح مى دهد. در ادامه مقاله، جمع بندى مهم ترين ديدگاه هاى «بل» در باب تاريخ گذارى آيات و سور، و نيز آراى مرحوم آية الله معرفت در اين باب و سه معيار زمان و مكان و خطاب و جداول سوره هاى مكى و مدنى مى آيد. پس از جداول مذكور، مؤلف به نتيجه گيرى پرداخته، ديدگاه هاى ريچاردبل و آية الله معرفت را مقايسه مى كند و نتيجه مى گيرد كه ديدگاه هاى «ريچاردبل» مبناى تاريخى و تحقيقى دقيقى ندارد; بلكه تخيّلاتى است برخاسته از ذوقيّات و وهميات وى كه اين گونه تحقيقات نيز فاقد ارزش علمى است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
جمع قرآن، ريچارد بل، تاريخ نزول، آية الله معرفت، زمان نزول، مكان نزول، خطاب، مكي، مدني، مستشرقان : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني