صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تناسب آيات
نویسنده : قانعي، علي
نام نشريه : معرفت
شماره نشريه: 122
شماره صفحه: 79-98
تاريخ انتشار: 1386-11-30
کد مقاله: 86494
  دريافت فايل pdf
چکیده :


ادله تناسب آيات قرآن با يكديگر و آثار و فوايد آن تشريح شده و ديدگاه كساني كه آيات قرآن را پراكنده مي دانند مورد نقد قرار گرفته است. سه ديدگاه درباره تناسب آيات مطرح شده كه عبارتند از: گروهي قائل به تناسب در تمام آيات هستند، برخي تناسب درون گروهي آيات را باور داشته و تناسب برون گروهي آن را قبول ندارند، بعضي نيز ادعا دارند كه آيات قرآن پراكنده اند و تناسب لازم را ندارند. در ادامه ادله تناسب آيات در قالب دليل عقلي، شواهد قرآني، وحدت هدف (موضوعي) در سور و وقوع تناسب در آيات تشريح گرديده است. بررسي ايرادها و شبهات مخالفان تناسب آيات و پاسخ به آنها و بيان برخي از آثار و فوايد تناسب آيات همچون كمك به فهم قرآن و اثبات نظرات علوم قرآني مباحث پاياني مقاله حاضر مي باشد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
تناسب آيات، وحدت موضوعي، شبهات تناسب، فوايد تناسب : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني