صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
توسعه معاني كلمات در قرآن با گذر زمان
نویسنده : خداشناس فيروز آبادي، ندا
نام نشريه : صحيفه مبين
شماره نشريه: 39
شماره صفحه: 143-163
تاريخ انتشار: 1386-02-12
کد مقاله: 86485
  دريافت فايل pdf
چکیده :

معرفي و تبيين جايگاه و مرزهاي وجوه معنا مي باشد.
در مقاله حاضر تعريف وجوه، جايگاه و پيشينه آن مورد بررسي قرار گرفته سپس نظر برخي از موافقان و مخالفان وجوه معنا (وحدت معنا) مطرح گرديده است. نويسنده برخي از اشكالات وجوه معنا را ذكر مي كند و بر اين باور است كه وجوه معنا تنها در مواردي كاربردي است كه پاي مسائل دقيق علمي و اعتقادي در ميان نباشد.
وي در ادامه پيشنهاد مي كند به جاي وجوه يك واژه بايد معناي مشترك يافته و آنگاه درجات معناي آن واژه را با تأمل در محدوده سياق آيات به كار رفته، تخمين زده و آن را تا رسيدن به معنايي شامل و كاربردي، كامل كنيم. بر اين اساس براي رسيدن به معناي مشترك مواردي را ذكر كرده و به عنوان نمونه سه واژه قرآني «جبّار»، «صدع» و «ولي» را مورد بررسي قرار مي دهد.

: موضوعات
: آدرس اينترنتي
وجوه معنا، نظاير، معناي مشترك، جبّار، صدع، ولي : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني