صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
معيار شناسي پيوند معنايي آيات قرآن
نویسنده : فتحي، علي
نام نشريه : معرفت
شماره نشريه: 122
شماره صفحه: 45-65
تاريخ انتشار: 1386-11-15
کد مقاله: 86492
 
چکیده :


ارائه پيوندهاي معنايي آيات قرآن جهت تشخيص مصداق ها مي باشد. پيوند واژگان و گزينش آيات مرتبط با آن و نيز پيوند ساختاري مباحث آغازين مقاله حاضر است. در ادامه كشف رابطه معنايي آيات به وسيله موضوع در مؤلفه هاي پيوند مفهوم و مصداق، مجمل و مفصّل، مبهم و مبيّن، عموم و خصوص، مطلق و مقيد، حقيقت و مجاز و پيوند آيات ناسخ و منسوخ تشريح گرديده است. بيان پيوند محكم و متشابه و پيوند سياقي از ديگر مندرجات اين نوشتار مي باشد. در پايان اين نتيجه به دست آمده كه معيارهاي واژگاني، موضوعي، ساختاري، محكم و متشابه و سياقي تأثير به سزايي در فهم و كشف و ارتباط معنايي آيات داشته و اين‌گونه پيوندها بيشتر در شيوه تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي كاربرد دارد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
پيوند معنايي، پيوند واژگان، معيار موضوعي، پيوند ساختاري، پيوند سياقي، محكم و متشابه : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني