صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ترجمه پذيرى قرآن و كتاب مقدس
نویسنده : علوى نژاد، سيّد حيدر
نام نشريه : پژوهشهاى قرآنى
شماره نشريه: 44
شماره صفحه: 26-57
تاريخ انتشار: 1384-12-28
کد مقاله: 295
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسى ديدگاه شاطبى درباره ترجمه و زبان شناسى قرآن و مقايسه آن با ديدگاه نايدا مى باشد.نگارنده سعى دارد نظريه زبان شناختى نسبيت زبانى كه از ترجمه ناپذيرى پشتيبانى مى كند و نظريه همگانى هاى زبان در زبان شناسى گشتارى كه از ترجمه پذيرى بر مبناى مشتركات زبان ها و فرهنگ ها دفاع مى كند، مورد بررسى قرار دهد. وى نخست به معرفى شخصيتى شاطبى پرداخته، آنگاه ديدگاه شاطبى را در دو بخش امكان ترجمه و جواز ترجمه قرآن يا عدم جواز آن پى گرفته است. دلايل مصّححين و مانعين دلالت تبعى (دلالت زبانى) و نقد دلايل آنها توسط شاطبى از مباحث مطرح شده در اين نوشتار است. نظريه چامسكى و مسئله ترجمه، معرفى نايدا امول و ترجمه در نگاه شاطبى و نايدا، ديدگاه هاى مشترك شاطبى و نايدا، مباحث پايانى مقاله حاضر است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
قرآن، ترجمه، نايدا، شاطبي، نوام چامسكي، زبان شناختي قرآن، نسبيت زباني، همگانيهاي زباني، زبان شناسي قرآني : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني