صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
بازکاوی تدبر در قرآن
نویسنده : رهبری، حسن
نام نشريه : پژوهش‌های قرآنی
شماره نشريه: 50 و 49
شماره صفحه: 279- 260
تاريخ انتشار: 0000-00-00
کد مقاله: 86325
 
چکیده :


ارائه معنای تدبر و تعابیر مترادف آن و نیز وجوه اشتراک و افتراق تدبّر با هر یک از تعابیر می‌باشد.
در این مقاله ابتدا معنای تدبّر از منظر اهل لغت و مفسّران بیان شده، آنگاه منابع شناخت انسان در جنبه‌های حس، عقل، قلب، طبیعت و تاریخ معرّفی گردیده است. مرتبه و دلایل هر کدام از مفاهیم تفکّر، تعقّل، تذکّر، تفقّه وتدبّر مطرح می‌شود. نویسنده با ذکر آیاتی که دارای مفاهیم یادشده می‌باشد ارتباط آنها را با حواس شناخته شده وجوه افتراق و اشتراک آنها و نقش هر کدام در روح و روان انسان روشن کرده است. به نظر وی حوزه عمل تفکر و تعقل، عقل و حوزه‌های عمل تفقه، تذکر و تدبر، قلب انسان است. سلامتی تفکر،تعقل، تفقه وتدبر منوط به بیداری قوه تذکر دانسته شده است. در پایان معنای تدبر از دیدکاه روایات و پیام روایات در مفه.م تدبر و کارآیی‌های آن بیان شده است.
: موضوعات
http://www.maarefquran.com/Files/pajohesh.php?id=5&pageId=10 : آدرس اينترنتي
تدبّر، تعقّل، تفکّر، تذکّر، تفقه، حواس انسان، وجود افتراق، اشتراک : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني