صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
معناشناسی سیستماتیک و رسم شبکه معنایی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم
نویسنده : شاملی، نصرالله و دیگران
نام نشريه : حسنا
شماره نشريه: 9 ـ 10
شماره صفحه: 85 ـ 113
تاريخ انتشار: 1390-11-29
کد مقاله: 90580
 
چکیده :


نویسنده مفهوم واژه قانون را در قرآن کریم پی‌جویی کرده است.
امروزه این واژه در جوامع مختلف بسیار پرکاربرد است، اما آیا این واژه در قرآن کریم نیز به کار رفته است؟ نویسنده برای یافتن پاسخ این سؤال، با شیوه شبکه معنایی، به بررسی و شناسایی واژه‌های مترادف قانون پرداخته است. وی معتقد است که مطالعات عمیق نشان دهنده ارتباط سیستماتیک و منطقی میان واژگان به ظاهر پراکنده و غیر مشابه لفظی قرآن با یکدیگر است. وی برای نشان دادن این ارتباط موضوع مقاله را به واژه قانون اختصاص داده است و بر این عقیده است که با وجود به کار نرفتن عین واژه قانون در قرآن کریم، واژه‌ها مترادف آن به کار رفته است. وی با بررسی مشتقات واژگان شریعت، دین، ملت، امت، سبیل و منهاج، ارتباط مفهومی واژگان مزبور با قانون را نتیجه گرفته است. بنابرنظر نویسنده، رابطه محکمی میان دو معنای شرعی و لغوی تمام الفاظ مترادف با واژه قانون در قرآن کریم وجود دارد.

: موضوعات
: آدرس اينترنتي
قانون، شبکه معنایی، مترادفات قانون، دین، شریعت، ارتباط واژگان قرآن، منهاج : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني