صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
جاهلیّت در قرآن
نویسنده : متّقی، تقی
نام نشريه : فرهنگ جهاد
شماره نشريه: 45
شماره صفحه: 52
تاريخ انتشار: 1385-07-01
کد مقاله: 86171
 
چکیده :


تشریح موارد استعمال جاهلیّت در قرآن کریم است. در این مقاله کلمه" جاهلیّت " در چهار مورد به تفصیل بیان گردیده است. ابتدا مورد استعمال آن در پندارهای جاهلیّت با مصادیقی چون اوهام، وساوس، تصورات، افکار و اعتقادات کافران و منافقان مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه پیرامون احکام جاهلیّت در قانون گذاری که بر اساس هوا و هوس صادر می شود بحث شده است. در مرحله بعد، جاهلیّت به معنی خُلق و رفتار و نشان دادن زینتهای زنان دانسته شده است. سپس جاهلیّت به معنی "حمیّت" و "تعصّب" مورد بررسی قرار گرفته است. نويسنده در پایان نتیجه می گیرد که «جاهليت» دور شدن از برنامه های انسان ساز خداوند در هر زمان و مکانی است.

: موضوعات
: آدرس اينترنتي
پندارهای جاهلیّت، حکم جاهلی، زینت زنان، تعصّب جاهلی : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني