صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تاريخ گذارى تفسير موسوم به ابن عباس
نویسنده : هارالد موتسكى
نام نشريه : علوم حديث
شماره نشريه: 42
شماره صفحه: 31
تاريخ انتشار: 1385-10-01
کد مقاله: 86160
 
چکیده :


ملاك هاى تاريخ گذارى تفسير (الواضح يا همان تفسير ابن عباس) مورد بررسى قرار گرفته است.
اين مقاله با استفاده از روش هاى آقاى ريپين زمان حيات و هويت مؤلف را مشخص نموده است. نويسنده با ذكر دلايلى نظريه ريپين را درباره تاريخ حيات مؤلف كتاب درست مى داند و با ارائه دلايلى ديگر، در تعيين هويت مؤلفِ تفسير موسوم به ابن عباس، با ريپين مخالفت مى كند. وى معتقد است مؤلف اين اثر (الواضح) عبدالله بن مبارك دينورى است. در ادامه به مقايسه ميان تفسير ابن عباس و تفسير كلبى پرداخته و ديدگاه ريپين را مبنى بر اينكه تفسير الواضح اثرى مستقل و جداى از تفسير الكلبى است، تأييد مى كند.
در پايان نتيجه مى گيرد كه اسنادى كه الواضح دينورى را به كلبى و سپس به ابن عباس پيوند مى زند و نيز اسنادى كه مؤلف واقعى اثر را ناديده مى گيرند هر دو جعلى اند و نبايد چنين مواردى را دليلى بر بى اعتبارى عمومى اسانيد تلقى كرد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
تاريخ تفسير، تفسير ابن عباس، تفسير كلبى، ريپين : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني