صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
چيستى باطن قرآن كريم از منظر روايات و بررسى ديدگاه ها براساس آن
نویسنده : بابايى، على اكبر
نام نشريه : علوم حديث
شماره نشريه: 42
شماره صفحه: 10
تاريخ انتشار: 1385-10-01
کد مقاله: 86159
 
چکیده :


بررسى ماهيت و چيستى باطن قرآن از نگاه روايات است.
در اين پژوهش براى پى بردن به ماهيت و چيستى باطن قرآن، روايات مربوط به باطن قرآن بيان مى گردد. از نگاه اين دسته از روايات، تمام آيات داراى بطن هستند، فهم باطن قرآن ويژه راسخان در علم مى باشد و براى همه افراد قابل تحمل نيست و در برخى روايات باطن قرآن به معنا و مصاديقى تفسير شده است كه غيرراسخان در علم نيز مى توانند آن را بفهمند. در ادامه ديدگاه هاى شيخ طوسى، آخوند خراسانى، علامه طباطبايى و استاد معرفت با توجه به مشخصات فوق مورد بررسى و مطابقت قرار مى گيرد. نويسنده تعريف جديدى از باطن قرآن ارائه مى دهد و آن را مطابق با مشخصات روايات مى داند، در پايان نتيجه مى گيرد كه باطن قرآن داراى مراتبى است و تعاريف علما كامل نيست و با ويژگى هايى كه روايات بيان كرده اند تطابق ندارد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
باطن قرآن، ظاهر قرآن، شيخ طوسى، آخوند خراسانى، علامه طباطبايى، استاد معرفت : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني