صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
يكشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
معرّفى و ارزيابى نرم افزار «جامع تفاسير نور 2»
نویسنده : دهقانى قناتغستانى، مَهديه
نام نشريه : حديث انديشه
شماره نشريه: 2
شماره صفحه: 125
تاريخ انتشار: 1385-10-01
کد مقاله: 86151
 
چکیده :


اين نوشتار به معرفى امكانات، منابع و محتواى نرم افزار «جامع تفاسير نور 2» پرداخته است. نويسنده ابتدا قابليت ها و توانايى هاى پژوهشى اين نرم افزار را در چهار قسمت اصلى كتابخانه، دانشنامه، پژوهشهاى حديثى و كتاب شناسى به تفصيل ذكر كرده، سپس در جمع بندى محتوا و امكانات، موارد متداول استفاده از نرم افزار را در مقوله هاى جستجو، اِعراب و سبب نزول قرآن توضيح مى دهد. وى در ادامه، تفاوت امكانات قسمت هاى مختلف را تشريح مى كند و نرم افزار «جامع تفاسير نور 2» را با ديگر نرم افزارها مقايسه مى كند و در نهايت به بيان دشواريهاى اين نرم افزار مى پردازد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
نرم افزار قرآنى، جامع تفاسير نور 2 : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني