صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸
نام ها و صفات قرآن از نگاه كتاب و سنّت
نویسنده : احسانى فر لنگرودى، محمّد
نام نشريه : حديث انديشه
شماره نشريه: 2
شماره صفحه: 3
تاريخ انتشار: 1386-04-01
کد مقاله: 86150
 
چکیده :

در اين مقاله با رويكردى قرآنى و روايى تعداد، نسبت و انتزاعى بودن نامها و صفات قرآن مورد بررسى قرار گرفته است. نويسنده با بيان اختلافات در تعريف اسم و صفت، كاربردها و اصطلاحات و نيز ماهيت و لوازم نامها و صفات را مشخص مى كند، سپس با توضيح نسبت هاى اسما و صفات قرآن، رابطه آنها را از جهت تساوى، تباين و يا عموم و خصوص من وجه بيان مى نمايد. در ادامه اقسام و ويژگيهاى اسم را مطرح مى كند و نامهاى اصلى و غالبى قرآن و معانى آنها را شرح مى دهد و توقيفى يا انتزاعى بودن آنها را بررسى كرده و از عوامل اختلاف در تعداد نامها سخن گفته است. نويسنده مقاله 73 نام از نامها و صفات قرآن را از آيات قرآن و چهارده عنوان ديگر از احاديث را استخراج كرده و در چهار قسمت ارائه نموده است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
نام هاى قرآن، صفات قرآن : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني