صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه سیاسی با رویکرد قرآنی - روایی
نویسنده : آکوچکیان، احمد؛ عرب نژاد، مرضیه
نام نشريه : مطالعات راهبردی زنان
شماره نشريه: 49
شماره صفحه: 235 ـ 292
تاريخ انتشار: 1389-12-28
کد مقاله: 89806
 
چکیده :


مشارکت زنان در فرایند توسعه سیاسی از منظر قرآن کریم می‌باشد.
نویسندگان بر این باورند که تبعیض جنسیّتی در فرایند تربیت و مدیریت منابع نمی‌تواند یک اصل حاکم باشد و آنچه از مبانی دینی و اصول دین شناختی مستفاد است مسئولیت‌ها و تکالیف بر اساس استعدادها و توانایی‌ها می‌باشد. آنان همچنین به مشارکت زنان در جهاد و هجرت و همگامی آنان با مردان در این مسیر اشاره می‌نمایند، و با نقد برخی از مستندات روایی و تاریخی از جمله نقص عقل زنان، و روایاتی که مشورت با زنان را نکوهش می‌نماید و حاکمیّت آنان را به چالش می‌کشاند. نتیجه می‌گیرند که از منظر دین شناسی و اصول معرفتی شایستگی‌ها مبتنی بر جنسیّت نیست و مدیریّت که تابعی از شایستگی است قابل تبعیض نیست و زنان نیز مثل مردان در فرایند توسعه می‌توانند مشارکت نمایند.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
توسعه سیاسی، مشارکت زنان، تبعیض جنسی : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني