صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
معناشناسی معروف در قرآن و رابطه آن با حقوق زن در خانواده
نویسنده : اکبری راد، طیبه؛ ملک زاده، فهیمه
نام نشريه : فقه و حقوق خانواده(ندای صادق)
شماره نشريه: 7
شماره صفحه: 70-85
تاريخ انتشار: 1389-12-01
کد مقاله: 89785
 
چکیده :


بیان معنای معروف در قرآن و کاربردهای آن.
«معروف» واژه ای است که بیش از 400 بار در قرآن به کار رفته است. معروف در لغت اسم است برای هر فعلی که نیک بودنش به وسیله عقل یا شرع شناخته شود، در قرآن هم معروف واژه ای است برای معرفی کارهای نیک و هر گونه طاعتی را در برمی گیرد. عرف و معروف در قرآن بیشتر ناظر بر بخش های حقوقی و به ویژه حقوق زنان در نظام خانواده است. این مقاله به دنبال تحلیل معنایی معروف در قرآن است که براساس آن معروف و عرف در بیان قرآن به معنای شناخته شده، نیکو و امر منطبق بر طبع، شرع و عرف خردمندان عمل کردن است. در مورد حقوق زنان هم معروف در معانی ذیل به کار رفته است: 1- حقوق زنان در زندگی مشترک به صورت کلی و مطلق. 2- تأمین نیازهای اقتصادی. 3- رفتار و معاشرت صحیح با زنان. در مجموع قید معروف بیان گر آن است که کلیه حقوق زن در نظام خانواده باید مقبول طبع، عقل، شرع، عرف و فرهنگ جامعه باشد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
زن، خانواده، معروف، حقوق، عرف، معناشناسی : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني