صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸
ترس از خدا و نقش سازنده آن در زندگی(2)
نویسنده : مصباح، محمدتقی
نام نشريه : معرفت
شماره نشريه: 154
شماره صفحه: 5-14
تاريخ انتشار: 1389-09-28
کد مقاله: 89563
 
چکیده :


قسمت دوم نگاشته های نویسنده دربارۀ ترس از خدا و نقش سازندۀ آن در زندگی است. وی معتقد است از جمله وظایف پیامبران، انذار و تبشیر(بیم و امید دادن به مردم) است. انذار همواره کارآمدتر از تبشیر بوده، «ترس» در همۀ عرصه های زندگی نسبت به «شوق» بسیار مؤثرتر است، چنان که در امور معنوی چنین است و ترس از مجازات و جهنم تأثیر بیش تری دارد تا شوق امید به پاداش بهشتی.
نویسنده اعتقاد و باور روان شناسان را مبنی بر نکوهش مطلق ترس به چالش کشانده، آموزه های قرآنی ترس و نقش سازندۀ آن را در زندگی گزارش می کند. نویسنده مفهوم «خشیت» را بیان کرده، خاستگاه و نشانه ها و پیامدهای آن را برمی شمرد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
خوف، رجا، امید به خدا، خداترسی، انذار، تبشیر : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني