صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸
مستشرقان یهودی و تفاسیر اولیه امامیه
نویسنده : پهلوان، منصور؛ شریعی نیاسر، حامد
نام نشريه : سفینه
شماره نشريه: 25
شماره صفحه: 9-41
تاريخ انتشار: 1389-06-28
کد مقاله: 89288
 
چکیده :


نقد دیدگاه های مستشرقان در مورد عصمت انبیا و تعداد امامان می باشد.
نویسندگان با اشاره به دیدگاه های «براشر» از مستشرقان یهودی که مدعی است براساس روایات تفسیری کهن امامیه، پیامبران معصوم نیستند و امامان نیز هفت نفر می باشند و پیدایش شیعه در قرن چهارم هجری می باشد. به بررسی روایات مذکور پرداخته است و ضمن بررسی سندی و دلالی این روایات نتیجه گرفته اند که روایاتی که دلالت بر عصمت پیامبران و تعداد ائمه می کند منحصر در این دو روایت نیست و در کُتب روایی، احادیثی راجع به عصمت پیامبران و عدد ائمه آمده است. وی در پایان نتیجه می گیرد اعتقاد به عصمت انبیا اختصاص به امامیه ندارد و تعداد امامان منحصر به روایت مذکور نیست.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
تفاسیر روایی، عصمت انبیا، تعداد ائمه، نقد مستشرقان، شیعه امامیه : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني