صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸
اصول و جلوه های زیبایی شناسی در قرآن کریم(13)
نویسنده : حسینی(ژرفا)، سید ابوالقاسم
نام نشريه : پیام زن
شماره نشريه: 226
شماره صفحه: 68-73
تاريخ انتشار: 1389-11-28
کد مقاله: 89721
 
چکیده :


پژوهشی است پیرامون جلوه های زیبایی شناسی در قرآن کریم.
نویسنده این جلوه های زیبا را در ترسیم هنرمندانه خالق هستی از تشبیهات معقول به محسوس و از تشبیه دنیا و زینت های آن به زیبائی های طبیعت و سرسبزی بهار آن و خزان گشتن پائیز و از بین رفتن و زوال آن می داند. تمثیل فرود آمدن باران و رویش گیاهان و شکوفایی و سپس خزان شدن آنها از دنیا همۀ دنیای کافران و جهان بینی آنان از طبیعت است. طبیعت مرده دوباره جان می گیرد، چشم انداز آن چشم ها را خیره می کند. همۀ تصویرها پویا و جاندار است. همراه با خلق و ابداع، جمال و کمال، و در لحظه ای دیگر توفانی سهمگین وزیدن می گیرد و همۀ این زیبائی ها و زینت ها تبدیل به بیابانی خشک و بی آب و علف می شود. نویسنده نتیجه می گیرد این زیبائی ها و تمثیل آنها در زوال دنیا ترسیم هنرمندانه و در عین حال بیم انگیزی است که نباید فریب زر و زیور دنیا را خورد.

: موضوعات
: آدرس اينترنتي
زیبایی شناسی، تمثیلات قرآن، تشبیهات طبیعت، زیبایی های طبیعت : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني