صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸
مفهوم شناسی مخالفت و موافقت حدیث با قرآن
نویسنده : نوروزی، مجتبی؛ نقی زاده، حسن
نام نشريه : علوم حدیث
شماره نشريه: 55
شماره صفحه: 37 ـ 60
تاريخ انتشار: 1389-05-28
کد مقاله: 89205
 
چکیده :


پژوهش حاضر به مفهوم شناسی مخالفت و موافقت حدیث با قرآن می‌پردازد.
نویسنده ضمن بررسی روایات عرض و تقسیم‌بندی آن‌ها در دوگونه، دسته‌ای را که بحث تعارض در آن مطرح نشده است و دسته‌ای که پرسش راوی از اختلاف دو روایت است را ذکر می‌کند و صحت و اعتبار این روایات را از نظر علمای امامیّه مسلّم و از نظر علمای اهل سنت بی‌اعتبار می‌داند. وی سپس به آرای فقها در مقصود از موافقت و مخالفت حدیث با کتاب می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد قرآن مرجع و معیار است و مراد از موافقت با قرآن همان مخالف نبودن است و مقصود از مخالفت، همان مخالفت با روح کلّی و عامّ قرآن است نه مخالفت حدیث با آیه معین و مشخصی مراد باشد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
اخبار عرض، موافقت حدیث، قرآن، مخالفت حدیث، معیار صدق احادیث، معیار کذب احادیث : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني