صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
بررسی تحلیلی و تطبیقی مفهوم زن و زادن در سیاق سوره‌های قرآن
نویسنده : خوش منش، ابوالفضل
نام نشريه : پژوهشنامه علوم و معارف قرآن
شماره نشريه: 6
شماره صفحه: 25 ـ 53
تاريخ انتشار: 1389-10-28
کد مقاله: 89655
 
چکیده :


مقایسه تطبیقی است بین زن و زایش و آب و گیاه در تعدادی از سوره‌های قرآن. نویسنده تعبیر «نبات» را منحصر به گیاهان نمی‌داند. بلکه کاربرد این واژه را در انسان و رویش جسمانی و معنوی او رایج و معمول می‌داند. وی به سوره «تین» اشاره می‌نماید و آفرینش و رویش انسان همچون رویش درخت زیتون و انجیر، دارای مشابهت‌ها در رشد و نموّ و فرسایش است. از سوی دیگر مقارنه این آیات بیانگر این حقیقت است که آئین اسلام مردگرا نیست و تبعیضی بین جنس مذکّر و مؤنّث روا نمی‌دارد، بلکه بُعد زایش و رویش چه در ابعاد جسمانی و روحانی آن جایگاه ویژه‌ای دارد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
جایگاه زن، رویش انسان، رویش گیاه : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني