صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
عموم لفظ یا خصوص سبب؟
نویسنده : پیروز فر، سهیلا
نام نشريه : معرفت
شماره نشريه: 152
شماره صفحه: 47-58
تاريخ انتشار: 1389-06-28
کد مقاله: 89295
 
چکیده :


بررسی این نکته است که آیا اخذ عموم لفظ در آیات مقدم است یا خصوص سبب.
نویسنده با اشاره به این که بسیاری از قرآن پژوهان معتقدند روایات اسباب نزول، باعث تخصیص آیه به مورد نمی شود، اما در برخی موارد مشاهده می کنیم که آیه ای با لفظ عام نازل شده، ولی روایات اسباب نزول نشان می دهد که مورد نزول خاص است و قرینه دیگری وجود ندارد تا از مورد خاص دست برداشت و به عموم حکم کرد. وی در ادامه برای آیاتی که روایات سبب نزول دارند چهار احتمال بر می شمارد که عبارت اند از: 1. لفظ عام و سبب نزول عام 2. لفظ خاص و سبب خاص 3. لفظ خاص و سبب عام 4. لفظ عام و سبب خاص که هر یک از این موارد احکام مربوط به خود را دارد. وی در پایان نتیجه می گیرد در بررسی روایات اسباب نزول و تطبیق بر آیات، اعتبار عموم لفظ مطرح می شود و سبب نزول باعث تخصیص آیات بر مورد نیست، اما در مواردی آیه یا آیاتی با لفظ عام نازل شده، قراین و روایات دیگر، دلیلی بر دست برداشتن از عمومیت الفاظ و تطبیق آیه بر موارد خاص خواهند بود.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
عموم لفظ، خصوص سبب، سبب نزول، تخصیص آیات : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني