صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
روش شناسى ترجمه قرآن
نویسنده : بهرامى، محمّد
نام نشريه : پژوهش هاى قرآنى
شماره نشريه: 44
شماره صفحه: 58
تاريخ انتشار: 1384-10-01
کد مقاله: 296
  دريافت فايل pdf
چکیده :


پژوهشى است پيرامون روش مترجمان و نظريه پردازان در ترجمه قرآن كريم.نويسنده در آغاز مترجمان قرآن را به سه گروه: متن محور، مؤلف محور و مخاطب محور تقسيم نموده و به اختصار به تشريح شيوه ترجمه هر يك از آنها پرداخته است. وى معتقد است مترجمان قرآن بيشتر متن محور هستند و بر همين اساس با ترجمه تحت اللفظى پايبندى شديد خود را به متن ابراز مى كنند. وى بر اين باور است كه اين گروه به دو دسته تقسيم مى شوند: عده اى در ترجمه آيات، برابرها را در قالب زبان مبدأ مى ريزند و گروهى ديگر واژگان زبان مقصد را در قالب دستورى زبان مقصد قرار مى دهند و از تغييرشكل متن مبدأ نگران نيستند. در پايان نمونه هايى از ترجمه هاى مترجمان شيعه و اهل سنت و شيوه هاى ترجمه آنها مورد ارزيابى قرار گرفته است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
ترجمه قرآن، مترجمان اهل سنّت، مترجمان شيعه، اصول ترجمه، شيوه هاى ترجمه : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني