صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
آسيب شناسى ترجمه هاى قرآن كريم در ايران
نویسنده : ديدگاه هاى مختلف
نام نشريه : مسجد
شماره نشريه: 108
شماره صفحه: 78
تاريخ انتشار: 1385-09-01
کد مقاله: 281
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بيان نظرات برخى از كارشناسان قرآنى پيرامون ترجمه هاى موجود قرآن كريم است.در اين مقاله نظر برخى از كارشناسان ترجمه راجع به كيفيت ترجمه هاى قرآن در ايران ارائه شده است. ايشان اعجاز قرآن را مانعى براى ترجمه عينى عنوان كرده و ترجمه كنونى را نوعى از تفسير دانسته اند. ترجمه گروهى قرآن را مفيد و ارزشيابى مترجمان در روند صعودى ترجمه ها را تأثيرگذار مى دانند و معتقدند كه براى مخاطبان خاص و عام بايد ترجمه هاى متفاوتى ارائه شود. بعضى از آنها اعتقاد دارند كه وجود مركزى در جهت تقويت ترجمه ها نقش مهمى در بهبود كيفيت ترجمه دارد. آنان همچنين معتقدند در ترجمه هاى محتوايى خطاى كمترى وجود دارد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
ترجمه قرآن، ترجمه گروهى، ترجمه محتوايى (تفسيرى)، مترجمان قرآن، مخاطبان خاص، علم ترجمه، ارزشيابى مترجم : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني