صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
جامعه شناسى معرفت در قرآن
نویسنده : گلستانى، صادق
نام نشريه : معرفت
شماره نشريه: 109
شماره صفحه: 26
تاريخ انتشار: 1385-10-01
کد مقاله: 264
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسى عوامل و موانع معرفت از منظر قرآن كريم است.نگارنده در ابتدا جامعه شناسى معرفت را تعريف كرده و سپس ديدگاه ها و مسائل اصلى آن و رويكرد قرآن به معرفت را مطرح مى كند. در ادامه، منابع قرآنى معرفت مطرح شده اند كه عبارت اند از : عقل، تاريخ، طبيعت و دل. هر يك از موارد مذكور با استناد به آيات قرآن شرح داده شده است. در بخش بعدى، موانع معرفت تحت عنوان بت هاى پنج گانه با استفاده از آيات قرآن به بررسى گذاشته شده كه عبارت اند از: هواى نفس، تقليد از گذشتگان، پيروى از بزرگان، تعصب و حس گرايى است. سپس آيات مشعر به معرفت جمعى و پس از آن ارتباط قرآنى جامعه و معرفت، قرآن و دخالت مسائل اجتماعى در معرفت، نسبيت معرفت و قرآن، و يقين در قرآن از موارد مطرح شده در اين نوشتار است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
موانع معرفت، شناخت شناسى، حس گرايى، عوامل معرفت، نسبيت معرفت، جامعه قرآنى، معرفت قرآنى : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني