صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
مفاهيم «الا» در قرآن كريم
نویسنده : طاهرى نيا، على باقر; مطهّر، محمّدطاهر
نام نشريه : صحيفه مبين
شماره نشريه: 38
شماره صفحه: 131
تاريخ انتشار: 1385-07-01
کد مقاله: 208
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسى كاربردهاى مختلف حرف «الاّ» در تفسير آيات قرآنى مى باشد.نوشتار حاضر درصدد است تا مفاهيم مخلتف «الا» را با توجه به علم نحو در قرآن مورد بررسى قرار دهد. از اين رو ابتدا تفسير «الا» به «واو» يا «الى» يا «مع» را مطرح كرده و متناسب با آن از آيات قرآنى استفاده نموده و نظرات مختلف در اين زمينه را همچون نظرات كوفى ها و بصرى ها و بزرگانشان و ديگر مفسران و صاحب نظران ذكر كرده است. در بخش دوم به تأويل «الا» به «لا»ى عاطفه و نظرات مختلف در اين زمينه پرداخته و در بخش سوم نيز از تأويل «الاّ» به «لا»ى استنتاحيه سخن به ميان آورده و نظرات مختلف در اين زمينه را بيان مى كند.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
استثناء، حرف «الاّ»، الاّى استثنائيه، الاّى عاطفه : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني