صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
سنت هاى تاريخى قرآن درباره مؤمنان
نویسنده : گلستانى، صادق
نام نشريه : تاريخ در آينه پژوهش
شماره نشريه: 1
شماره صفحه: 125
تاريخ انتشار: 1385-02-01
کد مقاله: 129
  دريافت فايل pdf
چکیده :


نوشتار حاضر، درباره سنت هاى تاريخى قرآن درباره مؤمنان مباحثى ارائه كرده است. نويسنده ضمن بررسى سنت هاى تاريخى در قرآن و رابطه آن با اختيار انسان، سنت هاى الهى درباره مؤمنان مانند حاكميت خداوند، پيروزى مؤمنان در برابر كفار، نزول بركات خداوند، هدايت و آزمايش الهى را بيان كرده و در انتها به نتيجه گيرى پرداخته است. بررسى قانون مندى تاريخ و قوانين اجتماعى قرآن كريم و تحليل حوادث تاريخى و اجتماعى و ارتباط آن با سنن الهى از منظر قرآن كريم از ديگر مباحث اين نوشتار محسوب مى شود.

: موضوعات
: آدرس اينترنتي
سنت تاريخى، قانون مندى تاريخ، تاريخ در قرآن، حوادث تاريخى، حوادث اجتماعى، سنن الهى : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني