صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
فلسفه آفرينش جهان و انسان از ديدگاه قرآن
نویسنده : فارسی نژاد، عليرضا و دژآباد، حامد
نام نشريه : انديشه دينی
شماره نشريه: 30
شماره صفحه: 103-124
تاريخ انتشار: 1388-07-28
کد مقاله: 88361
 
چکیده :


تبيين لزوم هدفدار بودن آفرينش جهان و انسان در آموزه های دينی است.
به تعبير نويسنده يکی از اساسي ترين مسايلی که همواره برای انسان مطرح بوده و هست، چرايي آفرينش انسان و ساير موجودات است. وی می گويد: به طور کلي در اين زمينه (فلسفه آفرينش) دو سؤال مطرح است: يکي اين که آيا آفريننده و فاعل اين جهان، از کار خود هدفي داشته است(هدف فاعلي)؟، ديگر اين که آيا اين جهان و انسان به عنوان آفريده و فعل خداوند، هدف و مقصدي دارد(هدف فعلي)؟
مؤلف برای پاسخ به اين سؤالات، علاوه بر بيان پاسخ هاي مکاتب کلامی و فلسفی و عرفانی، اين مسأله را از منظر قرآن کريم مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده که از ديدگاه قرآن، آفرينش کاملاً هدفدار است؛ هدف از آفرينش جهان، انسان است و آسمان ها و زمين و هر چه در آنهاست، همه برای انسان کاملي که به مقام عبوديت حقيقي رسيده، آفريده شده است.

: موضوعات
: آدرس اينترنتي
هدفداری آفرينش، آفرينش انسان، عبادت، فلسفه آفرينش، آفرينش جهان : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني