صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸
مفهوم التسامح الدینی و ساحاته
نویسنده : رضوان طلب، محمدرضا
نام نشريه : رسالة التقریب
شماره نشريه: 75
شماره صفحه: 125 ـ 132
تاريخ انتشار: 1388-08-28
کد مقاله: 88446
 
چکیده :


تحلیلی است از تسامح و تساهل دینی از منظر قرآن کریم.
نویسنده با اشاره به مفهوم تسامح، از جمله امتیازات دین اسلام تحمّل مخالفان را ذکر می‌کند و بر این باور است که بنای اسلام بر تسامح و تساهل است و اسلام پیروان خود را از هرگونه تعصّب دینی و نژادی برحذر داشته و آنان را ترغیب بر گفتمان مبتنی بر اخلاق و حکمت و مجادله پسندیده کرده است. نویسنده از دیگر نشانه‌های تسامح دینی را پذیرش آزادی عقیده مخالف، احترام اماکن دینی آنان و احترام به مخالفان به عنوان انسان‌های هم نوع دانسته است، وی فلسفه جنگ در اسلام را رفع فتنه و نجات مستضعفان دانسته است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
تسامح، تساهل، تسامح دینی، تعصّب دینی، آزادی عقیده : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني