صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
جستارى در عوامل دين گريزى از منظر آيات قرآن كريم
نویسنده : محمّدى تودشكى، على
نام نشريه : روزنامه رسالت
شماره نشريه:
شماره صفحه:
تاريخ انتشار: 1386-04-09
کد مقاله: 86123
 
چکیده :

سيرى اجمالى درباره عوامل دين گريزى مى باشد.
در اين مقاله ابتدا سالم نبودن محيط هايى چون خانواده، كارى، اجتماعى و فرهنگى و دورى از الگوهاى دينى از علل مؤثر در دين گريزى معرفى شده است. ناكارآمدى برخى از اديان، دين، شك و ترديد نسبت به آموزه هاى دينى، فقر، دشمنى و تكبر را به عنوان عوامل دين گريزى بيان گرديده است. حسد، خودبرتربينى، رفتار و كردارهاى نامناسب برخى از سخن گويان دين و مسئولين حكومتى، پيروى از خواسته هاى نفسانى و تهاجم فرهنگى رسانه هاى غربى، از ديگر عوامل دين گريزى معرفى شده است. در پايان برخى از شيوه هاى دين ستيزى مانند تخريب شخصيت ها و زير سؤال بردن قرآن را بيان مى كند.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
محيط هاى ناسالم، عوامل دين گريزى. : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني