صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸
حق‌مداري در رسانه‌ها از ديدگاه قرآن
نویسنده : ستوده‌نيا ، محمدرضا ؛‌ سادات مرتضوي ، ساجده
نام نشريه : كوثر
شماره نشريه: 30
شماره صفحه: 9 – 14
تاريخ انتشار: 1388-01-29
کد مقاله: 8863
 
چکیده :


بيان حق‌مداري در رسانه‌ها و اهميت آن از منظر قرآن كريم مي‌باشد. نويسنده در اين مقاله ، به اصل «اصالت حق» يا «حق‌مداري» اشاره مي‌كند و اصالت حق را از اصولي مي‌داند كه كمتر اصل اخلاقي و ارزشي به چنين وسعتي وجود دارد و اين اصل، هم در انديشه و اعتقاد و هم در صحنه كردار و عمل مطرح مي‌شود. به باور نگارنده ، آگاهي عميق نسبت به واقعيت ، پرهيز از بيان چيزي كه نمي‌دانيم ، عمل به حق و آشكار كردن چهرۀ حق از مصاديق بارز حق‌مداري است. وي در پايان به برخي مواردي كه سبب خودداري و جلوگيري از نشر خبر مي‌گردد اشاره مي‌كند كه عبارت‌اند از : 1. برانگيخته‌ شدن آشوب‌هاي داخلي و از بين رفتن وحدت ملي ، 2. افشاي اسرار جنگي ، 3. از بين رفتن آبروي افراد و هتك حريم خصوصي انسان‌ها.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
حق‌مداري ، رسانه‌ها ،‌اصالت حق ، اهميت حق‌مداري : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني