صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
روش قرآن پژوهى استاد مطهرى
نویسنده : مصطفى احمدزاده
نام نشريه : انديشه حوزه
شماره نشريه: 57
شماره صفحه: 25
تاريخ انتشار: 1385-02-01
کد مقاله: 48
 
چکیده :

در اين پژوهش، روش تفسيرى استاد شهيد مطهرى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
نويسنده آثار قرآن پژوهى استاد مطهرى را به چهار بخش تقسيم و به معرفى اجمالى اين آثار مى پردازد. وى برخى از پيش فهم هاى تفسيرى شهيد مطهرى را مطرح كرده و سپس به ويژگى هاى تفسير استاد روى آورده و از روش هاى تفسير عقلى، تفسير قرآن به قرآن، تفسير اثرى، تفسير عصرى، تفسير موضوعى و رويكردهاى مختلف تفسيرى وى سخن به ميان آورده است. در هر بخش، ابتدا روش تفسيرى مربوطه را تعريف كرده و سپس با استناد به آثار و سخنرانى هاى ايشان جايگاه آن روش را در تفسير استاد بررسى كرده و در نهايت به اين نتيجه مى رسد كه روش تفسيرى استاد با تأسى از استادش علامه طباطبايى روش تفسير قرآن به قرآن بوده است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
روش تفسيرى مطهرى، تفسير قرآن به قرآن، تفسير عصرى، تفسير اثرى، تفسير موضوعى، تفسير عقلى، آيات متشابه : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني