صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ظهور اسماء متوالي خداوند در آيات قرآن كريم
نویسنده : سراج صادقي ، محمدحسن
نام نشريه : پژوهشنامه علوم و معارف قرآن كريم
شماره نشريه: اول
شماره صفحه: 219 – 245
تاريخ انتشار: 1388-02-28
کد مقاله: 8896
 
چکیده :


تحليلي است از اسماي متوالي خداوند در قرآن كريم.
اسامي متوالي به چند اسم و حداقل دو اسم خداوند گفته مي‌شود كه كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. نويسنده در اين مقاله درصدد اثبات اين فرضيه است كه توالي اين اسماء و تقديم و تأخير آن‌ها در قرآن بي‌جهت نيست. مضافاً وجود اين اسامي و تكرار آن‌ها دلالت بر اعجاز قرآن دارد. نويسنده اسماء و صفات الهي را توقيفي و مأثور مي‌داند و معتقد است اين اسماء عين ذات حق هستند. وي با ارائه جدول و نمودارهايي از تناكح اين اسماء و ظهور و تأثير آن‌‌ها در مراحل عرفاني سخن مي‌گويد و ضمن تأكيد بر اهميت اين اسماء فهم عميق آن‌ها را در حيطه راسخان در علم مي‌داند.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
اسماء الهي ،‌ صفات الهي ،‌ تركيب اسماء ،‌ تقديم اسماء ،‌ تأخير اسماء ،‌ عینّيت سماء ‌ توقيفي بودن اسماء ،‌ تناكح اسماء ، ظهور اسماء : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني