صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ابن عربي و تحليل وحي
نویسنده : نصري، عبدالله
نام نشريه : قبسات
شماره نشريه: 48
شماره صفحه: 65 – 77
تاريخ انتشار: 1387-11-28
کد مقاله: 87797
  دريافت فايل pdf
چکیده :


تحليل وحي و شناخت ماهيَت آن از منظر ابن عربي است.
مقاله با اشاره به ديدگاه عارفان و ابن عربي در«اوَلين صادر از حق» حقيقت محمديَه را اوَلين صادر مي‌داند. و آن را مظهر همة اسماء و صفات حق تعالي ذكر مي‌نمايد و نتيجه مي‌گيرد كه حقيقت قرآن نيز به صورت بسيط و مجرَد در آن حقيقت موجود است و پيامبر در نشئه دنيا با اتَصال به همين حقيقت محمَديه آن را دريافت و به مردم ابلاغ مي‌نمايد و ممكن است فرشته وحي واسطه باشد و ممكن است اتصال نفس پيامبر با حقيقت محمَدي بدون واسطه باشد. نويسنده همچنين به نقد كلمات سروش و شبستري در تبيين وحي و تحريف نمودن كلمات ابن عربي از جانب آن دو مي‌پردازد. و معتقد است كه ابن عربي قرآن را كلام خدا مي‌داند.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
وحي، حقيقت محمَديه، جبرائيل، ابن عربي، سروش، شبستري، عارفان : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني