صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
سبك شناسي قرآن (1)
نویسنده : عبدالرئوف، حسين؛ مترجم: ابوالفضل حري
نام نشريه : زيبا شناخت
شماره نشريه: 18
شماره صفحه: 309 ـ 327
تاريخ انتشار: 1387-06-28
کد مقاله: 87775
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بيان ويژگي هاي زباني و متني قرآن وسبك شناسي آن است.
در اين مقاله، فهرستي از ويژگي هاي زباني ومتني متداول و پراكنده در گفتمان قرآني ارائه شده و از رهگذر اين دو ويژگي، سازوكار زباني متن عربي قرآن بررسي مي شود.
نويسنده در ادامه، به تنوع سبكي قرآني و سبك متمايز عربي قرآن اشاره مي كند. وي در پايان، به ويژگي هاي عمده زباني قرآن پرداخته ونمونه هايي از آيات به عنوان شاهد مثال مي آورد و به توضيح آنها مي پردازد. اين پژوهش نشان مي دهد كه چگونه پذيرش دستوري و نحو معنايي باتنوع سبكي در زبان عربي قرآن به هم آميخته است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
سبك شناسي عربي، زبان شناسي، ويژگي هاي زباني قرآن، سبك شناسي قرآن : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني