صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
قرآن و آسيب شناسي ماهوي فرهنگ
نویسنده : هاشمي، سيد حسين
نام نشريه : پژوهشهاي قرآني
شماره نشريه: 54 – 55
شماره صفحه: 142 ـ 171
تاريخ انتشار: 1387-11-28
کد مقاله: 87753
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسی آسيب شناسي ماهوي فرهنگ از منظر قرآن كريم است.
در اين نوشتار، آسيب هاي فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نويسنده پس از بيان رويكردهاي كلي در چيستي فرهنگ، به تقسيم فرهنگ به دو گونه مادي و معنوي پرداخته و تأثير هر يك بر ديگري را مورد تأكيد قرار مي دهد. وي پس از بيان مفهوم آسيب فرهنگي، دو نوع آسيب بيروني و دروني را توضيح مي دهد. نگارنده در پايان سست باوري به مباني فرهنگ و تغيير نقش عناصر فرهنگي را از آسيب هاي ماهوي فرهنگ ديني برشمرده و راهبردهاي پيشگيري آسيب فرهنگي را مورد بحث قرار مي دهد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
آسيب شناسي فرهنگ، چيستي فرهنگ، آسيب فرهنگي : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني