صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
رقابت و تعاون در نگرش اسلامی
نویسنده : میرمعزی، سید حسین
نام نشريه : اقتصاد اسلامی
شماره نشريه: 29
شماره صفحه: 7 ـ 33
تاريخ انتشار: 1387-11-28
کد مقاله: 87741
  دريافت فايل pdf
چکیده :


رقابت سالم و تعاون در نگرش اسلامی است. در این مقاله، مقهوم ناسالم رقابت در نظام سرمایه‌داری تعریف شده و با استناد به آیات و روایات. ناسازگاری این نظام با اسلام سازگار مورد بحث قرار گرفته است.
نویسنده معتقد است: در نظام اقتصادی اسلام، رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی مردم در دو بخش خیرخواهانه و خصوصی تحقق‌پذیر است؛ در بخش خیرخواهانه، رقابت وتعاون در رفتارهایی که به انگیزه شخصی بوده و منجر به اسراف و تبذیر و تجمل‌گرایی می‌انجامد در اسلام مورد نهی قرار گرفته، اما کسب درآمد در صورتی که مصداق رقابت و تعاون در خیرات باشد، تشویق شده است و این زمانی اتفاق می‌افتد که در چارچوب احکام و قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام باشد.
نویسنده نتیجه می‌گیرد که رقابت به معنای «مسابقه برای کسب درآمد» در اسلام نه به صورت کامل نفی و نه به صورت مطلق پذیرفته شده است. این مسابقه در چارچوب قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام پذیرفته می‌شود.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
رقابت اقتصادی، تعاون، بخش خصوصی، نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصادی اسلام، کسب درآمد، فعالیت‌های اقتصادی : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني