صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
احسن القصص رويكرد روايت شناختي به قصص قرآني
نویسنده : حري، ابوالفضل
نام نشريه : نقد ادبي
شماره نشريه: دوم – سال اول
شماره صفحه: 81 ـ 122
تاريخ انتشار: 1387-11-28
کد مقاله: 87811
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسي قصص قرآني از ديدگاه روايت شناسي مي باشد.
نويسنده در اين مقاله، به ارتباط ميان روايت شناسي و قصص قرآني اشاره مي كند. وي در ادامه به مؤلفه هاي روايت شناسي كه شامل سطوح داستان و متن معرفي است پرداخته و سپس نمونه هايي از داستان هاي قرآني در پرتو رويكرد روايت شناسي را بر مي شمارد. نگارنده در پايان به ده يافته تازه درباره ارتباط ميان قصص قرآني و روايت شناسي اشاره كرده و در آخر نتيجه مي گيرد كه ميان قصص قرآني و روايت شناسي ارتباط مثبت وجود دارد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
روايت شناسي، قصص قرآني، ادبيات داستاني : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني