صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
تبيين فلسفي وحي
نویسنده : رباني گلپايگاني، علي
نام نشريه : قبسات
شماره نشريه: 48
شماره صفحه: 5 ـ 18
تاريخ انتشار: 1387-11-28
کد مقاله: 87794
  دريافت فايل pdf
چکیده :


تحليلي است ماهيت وحي و چگونگي ارتباط انسان با خداوند.
نويسنده ابتدا به تبيين فلسفي وحي مي پردازد و با اشاره به تجرّد نفس و ارتباط با عقل فعّال مي تواند حقايقي كه ماوراي عالم طبيعت است را درك نمايد. نويسنده سپس به ارزيابي اين نظريه مي پردازد زيرا وحي نوعي رابطه با خداست كه جبرئيل در اين ميان نقش واسطه دارد. مقاله سپس اين اشكال را مطرح مي كند كه ممكن است وحي بدون جبرئيل باشد نويسنده نتيجه مي گيرد تبيين فلسفي وحي در ميان فرضيه هايي كه براي تحليل عقلي وحي ارائه شده، بهترين فرضيه است. اگر چه نمي توان آن را به صورت نظرية قطعي و همه جانبه به شمار آورد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
فرشته وحي، عقل فعّال، تجرّد نفس، وحي : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني