صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸
تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
نویسنده : موسوی رکنی، علی اصغر/ نجمه دهقان منشادی
نام نشريه : بانوان شیعه
شماره نشريه: 16
شماره صفحه: 165-206
تاريخ انتشار: 1387-10-28
کد مقاله: 87714
  دريافت فايل pdf
چکیده :


پژوهشی است درباره تنبیه زن توسط شوهر از دیدگاه فقه امامیه و قوانین ایران.
نویسندگان مقاله با استناد به آیه « واللاتی تخافون نشوزهن... و اضربوهن» به کیفیت نشوز و نافرمانی زن و شرایط تنبیه و چگونگی این تنبیه از نظر فقه امامیه پرداخته و ضمن بررسی آرای فقهای متقدم و متأخر نتیجه گرفته اند که اصل مسأله غیر قابل انکار است؛ لکن طبق دستورات اکید اسلام و رهبران دینی مبنی بر رفتار نیکو با همسران، تنبیه باید سازنده و به دور از خشونت باشد. این مقاله همچنین با بررسی قوانین مدنی ایران به این نتیجه رسیده که در حیطه قوانین به عدم تجویز خشونت علیه زنان توجه ویژه ای شده است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
زن، شوهر، نشوز، تنبیه، فقه، حقوق، تمکین، قوانین ایران : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني