صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
نقش پيامبر (ص) در وحي
نویسنده : قدردان قراملكي، محمد حسن
نام نشريه : قبسات
شماره نشريه: 47
شماره صفحه: 51-70
تاريخ انتشار: 1387-09-28
کد مقاله: 87665
  دريافت فايل pdf
چکیده :


پژوهشي است درباره نقش پيامبر (ص) در وحي.
نويسنده پس از تبيين حقيقت وحي، به بيان چهار ديدگاه در مورد نقش پيامبر (ص) در وحي پرداخته است:
الف) ديدگاه سنتي مشهور كه بر دريافت وحي بر اساس صلاحيت انسان‌ها است؛ ب) ديدگاه سنتي اقليت كه قائل به نزول معنايي قرآن و الفاظ آن از سوي پيامبر (ص) است؛ ج) ديدگاه عرفا كه شرط نبوت را در تكامل نقش نبوي و اتصال به غيب دانسته است؛ د) ديدگاه بعضي روشنفكران ديني كه وحي را نوعي تجربه ديني تلقي كرده است. آنگاه در تحليل اين ديدگاه‌ها براي نخستين بار كوشيده است ديدگاه سنتي مشهور و ديدگاه عارفان را جمع و آن را با مباني قرآن و روايات تطبيق دهد. وي همچنين ديدگاه اقليت و روشنفكران را با آيات قرآن ناهمخوان دانسته است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
حقيقت وحي، پيامبر (ص)، نزول قرآن، تجربه ديني : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني