صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
رابطه وحي با تجربه ديني (بررسي ديدگاه دكتر سروش)
نویسنده : محمد رضايي، محمد
نام نشريه : قبسات
شماره نشريه: 47
شماره صفحه: 71-85
تاريخ انتشار: 1387-09-28
کد مقاله: 87666
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسي ديدگاه دكتر سروش درباره وحي و رابطه آن با تجربه ديني مي‌باشد.
در اين مقاله، ابتدا نظريات دكتر سروش تبيين شده، وي بر اين باور است كه وحي از سنخ تجربه ديني است و تجربه ديني درباره ديگر انسان‌ها نيز روي مي‌دهد. در نتيجه به همه انسان‌ها مانند پيامبران وحي مي‌شود. نويسنده در ادامه به نقد اين ديدگاه پرداخته و مي‌نويسد: تجربه ديني نمي‌تواند مبناي مناسبي براي دين ورزي باشد؛ زيرا ديني بودن تجربه، مستلزم اعتقاد به بعد آموزه‌اي دين است كه با مبنا بودن تجربه ديني ناسازگار است و از طرفي نظريه ايشان برخلاف برهان عقلي و آموزه‌هاي قرآني است. مولف ثابت مي‌كند كه سروش، آموزه‌هاي شلاير ماخر را بدون توجه به اوضاع جهان غرب و وضعيت كتاب مقدس، اقتباس كرده و درباره قرآن اعمال كرده است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
ماهيت وحي، تجربه ديني، عبد الكريم سروش، شلاير ماخر، كتاب مقدس : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني