صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
يكشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۸
ماهيّت و مؤلّفه هاى تفسير به رأى از منظر فريقين با تأكيد بر آراء امام خمينى(رحمه الله)
نویسنده : نصيرى، على
نام نشريه : طلوع
شماره نشريه: 19
شماره صفحه: 23-44
تاريخ انتشار: 1385-07-01
کد مقاله: 646
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسى معيارهاى تفسير به رأى از ديدگاه مفسران شيعه و اهل سنت بهويژه ديدگاه هاى تفسيرى امام خمينى(رحمه الله) مى باشد.در اين نوشتار نخست تعريفى از تفسير به رأى ارائه شده، سپس معيارهاى تفسير به رأى با استناد به برخى از روايات بيان مى گردد. نگارنده ديدگاه هاى مفسران مشهور شيعه و اهل سنت در اين باب را مطرح كرده و با ديدگاه هاى تفسيرى امام خمينى(رحمه الله) در مورد مؤلفه هاى تفسير به رأى مقايسه نموده است. وى با استفاده از اين آرا، تعريفى جديد از تفسير به رأى و معيارهاى آن ارائه مى نمايد و تفكر افراطى و تفريطى را در اين باره نقد مى كند و ديدگاه اعتدال گرايان را در اين زمينه مى پذيرد. يكسونگرى در تفسير، تفسير آيات بدون استفاده از روايات تفسيرى، تحميل آرا بر قرآن و تفسير قرآن بدون داشتن بهره از علوم مختلف، از مؤلفه هاى تفسير به رأى از منظر امام خمينى(رحمه الله)عنوان شده است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
تفسير به رأى، تحريف قرآن، مفسران شيعه، مفسران اهل سنت، امام خمينى(رحمه الله) : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني