صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
متن، فرامتن و تحليل معناي پايه و نسبي و تطبيق آن با تفسير
نویسنده : سعيدي روشن، محمد باقر
نام نشريه : مطالعات اسلامي
شماره نشريه: 80
شماره صفحه: 75-108
تاريخ انتشار: 1387-06-28
کد مقاله: 87499
  دريافت فايل pdf
چکیده :


تحليلي درباره معناي پايه (وضعي) و معناي نسبي و نقش آن در تفسير متون ديني مي‌باشد.
در اين مقاله ابتدا يكي از روش‌هاي تحليل معنايي را شناخت معناي نسبي يك واژه افزون بر معناي وضعي آن دانسته و در ادامه به بافت گرايي يا نظريه كاربردي معنا در دوران جديد نگريسته و معتقد است جهت گيري در اين مساله و نوع ارزيابي آن تأثير زيادي در تفسير متون ديني بر جاي مي‌نهد. در اين پژوهش ضمن ملاحظه برخي ديدگاه‌هاي جديد، تلاش شده تا در نگاهي متوازن، عناصر درون متني و فرامتني اثر گذار در معناي نسبی ارزيابي شود و بر اين اساس عوامل زباني و فرا زباني مولد معنا از نقطه نظر عالمان مسلمان مورد جستجو قرار گيرد كه نوعي نگرش مقايسه‌اي ميان ديدگاه‌هاي انديشمندان مسلمان با انديشمندان غربي در معناشناسي است. نويسنده نتيجه گرفته است بر اساس نگاه متوازن نه مي‌توان معناي اساسي ناشي از وضع را به عذر معناي كاربردي و نسبي به بوته فراموشي سپرد و نه مي‌توان معناي لغوي را بدون هيچ نوع رنگ پذيري از بافت و فضاهاي دروني و بيروني سخن بر متن تحميل كرد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
متون ديني، معناي وضعي، معناي نسبي، تحليل معنايي : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني