صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
راه رنج ( مقدمه ای بر بحث حرکت انسان قرآنی در مسیر تعالی)
نویسنده : روستا، سید حمید
نام نشريه : خردنامه همشهری
شماره نشريه: 27
شماره صفحه: 10-11
تاريخ انتشار: 1387-04-30
کد مقاله: 87319
  دريافت فايل pdf
چکیده :


نوشتار حاضر تحقیقی است پیرامون حرکت تکاملی انسان. مقاله با بهره گرفتن از آیات قرآنی و پس از اشاره به حقیقت انسان و جایگاه رفیع او در عالم هستی، برای او جدای از حرکت جوهری و ذاتی که گستره او عالم وجود است حرکتی دیگر را تصویر می کند و آن حرکت روحانی است و قلمرو این حرکت فکر، ذهن، دین و عواطف اوست. نویسنده این حرکت را رنج آور و مشقت زا و در عین حال پویا و بالنده می داند که انسان را مسئولیت آفرین و امانتدار می کند. نویسنده فلسفه آفرینش آدمی را خدایی شدن او می داند و راه وصول به آن را حرکت و بالندگی او در این مسیر می داند.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
انسان، حرکت جوهری، حرکت تکاملی، فلسفه آفرینش : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني