صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸
بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج
نویسنده : قاسمی، محمد علی
نام نشريه : الهیات و حقوق
شماره نشريه: 27
شماره صفحه: 158-131
تاريخ انتشار: 1387-03-31
کد مقاله: 87263
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسی ادله فقهی بر قاعده نفی عسر و حرج و بیان میزان دلالت ادله می‌باشد. نویسنده ضمن بررسی مفهوم عسر و حرج رابطۀ عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق دانسته است. وی آیات، روایات، اجماع، و عقل به عنوان دلایل اثبات قاعده نفی عسرو حرج معرفی کرده است. نویسنده برخی از دیدگاه ها را که با استناد به بعضی آیات مطرح شده نقد کرده است. وی به روایات نفی حرج به عنوان حکمت حکم و علت حکم استناد کرده است. نویسنده با توجه به ایراداتی که به اجماع وارد می کند آن را به عنوان یکی از مبانی فقهی قاعده نفی عسر وحرج نمی پذیرد و در پایان بر این باور است که عقل، حکمی در قبح تکلیف ِ دارای عسر و حرج صادر نمی کند.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
نفی عسر و حرج، رابطه عسر و حرج، ادله فقها بر قاعده، علت حکم، حکمت حکم : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني