صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
قرآن پارسی – تأملی در اهداف ترجمه قرآن کریم
نویسنده : امامی، ابوالقاسم
نام نشريه : خردنامه همشهری
شماره نشريه: 23
شماره صفحه: 22
تاريخ انتشار: 1386-11-30
کد مقاله: 86676
 
چکیده :


بیان اجمالی انگیزه های ترجمه قرآن مجید به زبان فارسی می‌باشد. در این نوشتار نویسنده با بیان انواع ترجمه های صورت گرفته به زبان فارسی انگیزه و اهداف آنها را ذکر کرده است. وی با اشاره به ویژگی قرآن معتقد است که ترجمه های فارسی قرآن باید پا به پای قرآن و با هدایت خود قرآن پیش برود، بر این اساس از قرآن به عنوان ترجمه پایاپای یاد می‌کند و در نهایت پیشنهاد می شود که عالمان دین شناس و قرآن شناس برای ترجمه ای خوب و قوی اساس نامه ای که در آن نیازهای مفرداتی ، تحدیدها، تعریف های واژگان و ترکیب ها قید شده باشد تدوین کنند و ترجمه ها بر مبنای آن مورد نقد قرار گیرند.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
ترجمه فارسی قرآن، انگیزه های ترجمه، اساس نامه ترجمه، ترجمه پایاپای : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني