صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
شيعه و تفسير روايى; تطورات، امتياز و كاستى ها
نویسنده : بابايى، على اكبر
نام نشريه : فصلنامه انجمن معارف اسلامى ايران
شماره نشريه: 2
شماره صفحه: 71-97
تاريخ انتشار: 1385-03-31
کد مقاله: 565
  دريافت فايل pdf
چکیده :


تحليلى است پيرامون توجه مفسران شيعه به روايات تفسيرى و تفسير روايى.در اين مقاله جايگاه تفسير روايى و تطورات آن نزد شيعه بيان گرديده و امتيازات و كاستى هاى آن مورد بررسى قرار گرفته است. نويسنده در آغاز، جايگاه و تطورات تفسير روايى در آثار تفسيرى شيعه را مطرح مى نمايد و سپس امتيازات تفسير روايى شيعه بر تفسير روايى اهل تسنن را بيان مى كند. وى با توجه به كتاب هاى تفسيرى شيعه از چهار شيوه تفسير روايى محض، تفسير اجتهادى ـ روايى، تفسير روايى ضمنى، و تبيين و تحليل روايات تفسيرى، سخن گفته و در ادامه كاستى هاى هر يك از روش هاى مذكور را متذكر مى گردد. نگارنده روش چهارم را روش تفسيرى علامه طباطبايى در الميزان معرفى كرده و پس از بررسى برخى روايات، اين روش را داراى نواقصى نيز دانسته است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
روايات تفسيرى، مفسران شيعه، تفسير روايى، تفسير اجتهادى، تفسير روايى ضمنى، علامه طباطبايى، امتيازات تفسير روايى : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني