صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
ضرورت نقد قرآن محور حديث
نویسنده : احمدى، مهدى
نام نشريه : فصلنامه انجمن معارف اسلامى ايران
شماره نشريه: 2
شماره صفحه: 50-70
تاريخ انتشار: 1385-03-31
کد مقاله: 564
  دريافت فايل pdf
چکیده :


پژوهشى است در نقد و آسيب شناسى حديث با رويكرد كتاب محور (قرآن محور).نويسنده در آغاز درباره نقل به معنى حديث و پيشينه آن مطالبى را ارائه مى نمايد و سپس دلايلى از نقل به معنى را متذكر مى شود. وى سعى دارد تا با نگاه جامع در جهت نقد كتاب محور حديث با استفاده از قرائن قائم به قرآن به آسيب شناسى حديث بپردازد. اين قرائن عبارت اند از: نقل به معناى روايت، وجود شك در اسناد روايت، ظنى الصدور بودن روايت و قطعى الصدور بودن قرآن، تحريف پذيرى حديث و تحريف ناپذيرى قرآن، امكان جعل حديث بر خلاف قرآن، هم تراز نبودن سنت و قرآن، و امكان وقوع خطا و نسيان در راوى ثقه و عادل.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
نقد كتاب محور، نقل به معنى، سند روايات، تحريف، رابطه سنت و قرآن، ظنى بودن حديث، قطعى بودن قرآن : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني