صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸
اثبات خدا در قرآن كريم
نویسنده : قدردان قراملكى، محمّدحسن
نام نشريه : قبسات
شماره نشريه: 41
شماره صفحه: 59-78
تاريخ انتشار: 1385-09-30
کد مقاله: 551
  دريافت فايل pdf
چکیده :


نحوه استدلال بر توحيد از منظر قرآن و براهين عقلى است.در اين نوشتار نگارنده با استناد به برخى آيات، سه ديدگاه را درباره اثبات وجود خدا مطرح مى نمايد كه شامل ديدگاه عدم استدلال، استدلال مستقل و صريح، استدلال تلويحى و غير مستقيم مى باشد. وى پس از بررسى آيات، معتقد است كه چهار ديدگاه درباره اثبات وجود خدا مطرح است كه عبارت اند از: اثبات مستقل و به شيوه منطقى و كلاسيك، اثبات مستقل و مستقيم بدون رعايت شيوه هاى كلاسيك، و اثبات تلويحى و عدم اثبات توحيد. نويسنده مقصود طرفداران نظريه اثبات خدا در قرآن را نظريه «ب» يا «ج» مى داند و با نگاهى به آياتى كه در ذيل ده برهان عقلى يعنى برهان امكان، صديقين، حدوث، حركت، فطرت، نفس، نظم، هدايت، دفع خطر محتمل، وقوع حوادث خاص، مطرح است، در پى اثبات ديدگاه مستقل يا تلويحى مى باشد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
اثبات خدا، استدلال بر توحيد، براهين عقلى : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني