صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

النُّكات في القرآن

فهرست كتاب
نویسنده : عبدالقادر الطويل، عبدالله
تاریخ انتشار : 1387-03-10
مترجم :
زبان:         فارسي
ناشر : دارالبدر
شابک : 3-04-6226-977

: چكيده کتابتحقيق حاضر پيرامون كتاب «النكات في القرآن» تأليف «علي بن فضْال المجاشعي» و نكته هاي نحوي و بلاغي او پيرامون قرآن مي باشد.
اين كتاب در سه فصل تدوين شده است. نویسنده در فصل اول به زندگاني علمي و تأليفات «مجاشعي» اشاره كرده است. و در فصل دوم به موقعيت ادبي و جايگاه او در بين نحويّون كوفه و بصره و ديدگاه هاي ادبي او پرداخته است و در فصل پاياني به تحقيق درباره كتاب «مجاشعي» و روش تحقيق مؤلف از جمله بررسي آراي مفسران و اهل لغت بررسي قرائات، عنايت مؤلف به شواهد شعري و علوم قرآني و مسايل صرفي و نحوي پرداخته است.


: موضوعات
نكته هاي قرآني، المجاشعي، ادبيات عرب، صرف و نحو : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني