صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

التفسیر والمفسرون فی ثوبه الجدید

فهرست كتاب
نویسنده : محمود مصطفی جعفر، عبدالغفور
تاریخ انتشار : 1387-03-12
مترجم :
زبان:         عربي
ناشر : دارالسلام
شابک : 5-437-342-977

: چكيده کتابنوشتار حاضر پیرامون علوم تفسیر و گرایش های مفسران می‌باشد. کتاب در4 باب تهیه و تدوین یافته است. نویسنده در باب اول به ویژگی های قرآن از جمله لغت قرآن و عربیت آن اشاره نموده است و در باب دوم ضمن اشاره به تفسیر و تأویل به لغات دخیل و غیر عربی که در قرآن آمده و تفاوت آن با لغات اصیل و همچنین صفات باری تعالی پرداخته است و در باب سوم و چهارم به روش های مفسران خصوصاً صحابه و تابعین و پیشگامان تفسیر لغوی، فقهی، روایی، ذوقی، حدیثی و علمی پرد اخته است و در پایان مدارس و مناهج مفسران غیر عرب در ممالک اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.


: موضوعات
تفسیر قرآن، روش مفسران، علوم تفسیری، لغات دخیل در قرآن، تفسیر لغوی، تفسیر روایی، تفسیر علمی : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني